het oudste kanarieras
Startpagina » Kweek

Kopvlek.

Alle capvormen kunnen in de kweek tegen elkaar gezet worden, met uitzondering van volle cap x volle cap. De cap wordt te groot, het wordt een 'overcap' of 'baldface' (zie hoofdstuk koptekening).

Leeftijd vogels.

Kweek nooit met kanaries jonger dan 10 maanden. Te jonge vogels beginnen laat met broeden, hebben kleine nesten of doen helemaal niets.

Paarvorming.

Paar altijd:

  • intensief x schimmel
  • intensief x half-intensief
  • schimmel x half-intensief
  • half-intensief x half-intensief

 Vermijdt de paringen:

  • schimmel x schimmel (geeft te bleke vogels met te lange bevedering)
  • intensief x intensief (geeft vogels met te korte bevedering  en kans op afsterven van de jongen in het ei)

 NB        Via via heb ik gehoord dat een keurmeester/kweker zelf wel intensief x intensief gepaard heeft. Resultaat? 

Lichturen.

De start van de kweek begint met het apart opkooien van de mannen en poppen. Eind januari wordt het aantal lichturen in één keer opgevoerd tot 16 uur (langer heeft geen zin). Na 4 weken zijn de poppen broedrijp, na 5 weken de mannen. Plaats eerst de man in de broedkooi, een week later de pop.

Voeding tijdens de kweek.

Wanneer de vogels jongen hebben wordt er niet meer strikt gerantsoeneerd. Indien mogelijk wordt er meerdere malen per dag eivoer, gemengd met gekiemd zaad en broccoli (vers) verstrekt. Gekiemd zaad liefst toevoegen aan de laatste ronde eivoer. De jongen verteren het voedsel langzamer en komen zo beter de nacht door. Vogelmuur doet goed werk bij slecht voerende poppen. Is tevens zeer voedzaam voor de jonge kanaries.

Paarsgewijs broeden: man en pop uit elkaar.

Nadat de pop haar eieren heeft gelegd halen we de man weg bij de pop. De man blijft liefst wel in het zicht van de pop. De man valt de pop niet lastig en de pop kan rustig haar jongen grootbrengen.

Wisselbroed.

In een ruimere broedkooi kunnen meerdere poppen bij 1 man worden geplaatst. Wanneer een pop begint te nestelen en leggen kan de broedkooi met tussenschotjes worden opgedeeld. De man richt zich dan op de resterende pop(pen). De man kan weg bij de pop na het leggen van de eieren. De pop is prima in staat de jongen in haar eentje groot te brengen.

Uitdrogen eieren.

Om te voorkomen dat de eieren uitdrogen geven we om de dag badwater of besproeien we de vogels en eieren met de plantespuit. Vooral de laatste dagen belangrijk. Aan het water in de plantespuit worden een paar druppels eucalyptus badolie toegevoegd ter bestrijding van luizen en mijten. Geeft tevens een frisse geur in de broedruimte. Bij voorkeur bedraagt de luchtvochtigheid 70%.

Onbevruchte eieren.

Tijdens het opkooien en opvoeren van de lichturen vervetten de vogels snel. Rantsoeneren van het voer is dus noodzakelijk. In 2010 heb ik problemen met onbevruchte eieren gehad, waarschijnlijk mede omdat de man (veel) te vet was om de pop te kunnen bevruchten. Timbrado's die ik niet had opgekooid en opgekweekt, maar veel later in de broedkooi had geplaatst, begonnen meteen te nestelen en te broeden. Deze Timbrado's hadden nooit onbevruchte eieren.

Bloedluis.

De kweekvogels worden voor de kweek behandeld met een product dat Ivermectine (= Ivomec) bevat. Met een wattenstaafje wordt de vloeistof op een kale plek aan de onderkant van de vleugels aangebracht. Hiertoe doen we een paar druppels vloeistof op een  bordje en dopen hier het wattenstaafje in.

Ook is het mogelijk in de nestkasten boerenwormkruid te strooien. Dit is in de eigentuin te kweken. Na het drogen is het gereed voor gebruik.

Voorbije jaren besproei ik met een plantenspuit alle gaten, kieren en naden elke 6 weken vanaf het voorjaar met Finecto+. Reduceert de bloedluis in zeer sterke mate. Ook de voorgevormde nestjes worden hiermee behandeld.

In 2018 werd in een artikel van Onze Vogels navolgende methode als zeer effectief beschreven: 2x per jaar het hok  met de plantenspuit besproeien met schoonmaakazijn. Prettige bijkomstigheid: de kosten zijn minimaal.

Ringen

Ringen van de jonge kanaries op de 5e of 6e dag als de jongen de mest op de rand van het nest deponeren.

Zelfstandig

Op een leeftijd van 35 dagen (5 weken) zijn de jongen zelfstandig en kunnen deze bij de ouders vandaan.

Plukken jongen

Zet zodra de pop opnieuw begint te nestelen de jongen apart in bv een babykooi. Grote kans dat de pop anders de jongen kaal plukt. Deze krijgen te vroeg hun eerstejaarskleed en zijn dan minder geschikt voor de tentoonstelling.

Geef verder de oudervogels een doorgesneden halfgekookte aardappel in de schil om het plukken te voorkomen.

Broedkooien.

Na vele slechte ervaringen (bloedluizen) met dichte broedkooien worden nu open traliekooien (type Terenziani) als broedkooi gebruikt. Deze hangen aan de wanden die nu tevens snel en eenvoudiger te reinigen en schilderen zijn. Dit type kooi wordt veelvuldig en al lange tijd met veel succes gebruikt in oa ItaliĆ« en in BraziliĆ« (bij de kweek van Twa Twa's en Picolets). In diverse type kooien zijn tussenschotjes in te schuiven, makkelijk bij wisselbroed en/of apart zetten van de jongen tegen kaalplukken.